Zeosan

Zeosan is een diervoeder die voor 100 % uit vulkanisch zeoliet gesteentemeel bestaat. Zeolieten hebben de bijzondere eigenschap dat ze een positief effect hebben op de ontwikkeling van micro-organismen. De structuur van zeolieten wordt door micro-organismen als een beschutte plaats ervaren, waardoor de micro-organismen beter kunnen gedijen.

Voor het beperken van vergiftigingsschade door Mycotoxines (gifstoffen).

Mycotoxines zijn gifstoffen die met enige regelmaat voorkomen in de veehouderij. Ze kunnen tot grote schade leiden bij de diergezondheid. Om de gevolgen van vergiftiging zoveel mogelijk te beperken heeft Agriton drie mycotoxinebinders in het assortiment; Zeozan, Bionit-S en Toxisorb. In een tabel wordt duidelijk wat de toepassing per product is.

De giftige verbindingen (mycotoxines), worden door verschillende schimmels van de geslachten Aspergillus, Penicillium en Fusarium geproduceerd. Deze wereldwijd voorkomende schimmels vestigen zich onder gunstige temperaturen en vochtigheidscondities op granen en voedergewassen. Dit kan op het veld, na de oogst, of tijdens de opslag. Daarnaast spelen allerlei omgevingsfactoren een belangrijke rol voor de vorming van mycotoxines. Ondanks preventieve maatregelen is het lastig een besmetting van voedermiddelen met mycotoxines te voorkomen.

Bekijk hier de Mycotoxinebinders folder.