Pro-Mest Totaal

‘Een kant-en-klaar product ter verbetering van alle drijfmestsoorten’

Pro-Mest Totaal is een 100% natuurlijke mestverbeteraar, die als vloeistof over de roosters wordt verdeeld. Pro-Mest Totaal beïnvloedt de omstandigheden in de drijfmest zodanig dat er een anaerobe fermentatie ontstaat (rijping onder zuurstofarme omstandigheden). Door de nieuwe formulering is Pro-Mest Totaal gemakkelijk te verdelen.

Voordelen
-Mest gaat fermenteren.
-Afname korstvorming.
-Mest blijft homogeen.
-Behandelde mest verbetert het bodemleven.
-Meer stikstof in de mest.

Kosten
Per 50 koeien, uitgaande van 100 m3 startmest en een stalseizoen van 25 weken, is er nodig:
– 40 liter Microferm en;
– 25 liter Pro-mest

De kosten per koe bedragen, dan per seizoen ongeveer €8,-.

Opbrengsten
Onderzoek van Kingshay toont aan dat met Pro-Mest Totaal, behandelde mest tot 12% meer stikstof bevat (4,7 i.p.v. 4,2). Dit resulteert in behoud van 655 kg stikstof, per bedrijf van 50 koeien.

Opmerkingen
Niet combineren met vliegendood.

Start: per 100m3 mest 2 liter Pro-Mest Totaal (over roosters in 10 liter water).
Week 2: Per 100m3 mest 20 liter Microferm (over de roosters gieten).
Wekelijks (vanaf week 2): Per 50 GVE 2 liter Pro-Mest Totaal, opgelost in 10 liter
Week 4: Per 50 GVE 20 liter Pro-Mest Totaal (over de roosters).

Bekijk hier de Pro-Mest Totaal folder.