Bionit-S

‘Voor het beperken van vergiftigingsscade door Mycotoxines (gifstoffen).’

Bionit-S Mycotoxinebinder
Mycotoxines zijn gifstoffen die met enige regelmaat voorkomen in de veehouderij. Ze kunnen tot grote schade leiden bij de diergezondheid. Om de gevolgen van vergiftiging zoveel mogelijk te beperken heeft Agriton drie mycotoxinebinders in het assortiment; Zeozan, Bionit-S en Toxisorb. In een tabel wordt duidelijk wat de toepassing per product is. De giftige verbindingen (mycotoxines), worden door verschillende schimmels van de geslachten Aspergillus, Penicillium en Fusarium geproduceerd. Deze wereldwijd voorkomende schimmels vestigen zich onder gunstige temperaturen en vochtigheidscondities op granen en voedergewassen. Dit kan op het veld, na de oogst, of tijdens de opslag. Daarnaast spelen allerlei omgevingsfactoren een belangrijke rol voor de vorming van mycotoxines. Ondanks preventieve maatregelen is het lastig een besmetting van voedermiddelen met mycotoxines te voorkomen.

Gevolgen
De gevolgen van het verstrekken van voeders die mycotoxines bevatten, zijn afhankelijk van de soort mycotoxine en de aanwezige hoeveelheid toxines. Ook zijn de diersoort (die het voer krijgt) en de algehele conditie van het dier, bepalend voor de vatbaarheid. In principe kan tussen chronische schade en acute symptomen onderscheid worden gemaakt.

Bij chronische schade kan weinige microgrammen mycotoxines in het voer (1 microgram/kg = 1 ppb) al schadelijk zijn. Denk aan:
• Verminderde eetlust
• Schommelende voeropname
• Verminderde productie
• Vermindering immuniteit

Bij acute schade zijn de genoemde symptomen veel ernstiger, vaak met dodelijke afloop.

Oplossing
Het is op basis van genoemde symptomen lastig zelf te bepalen of er sprake is van een vergiftiging. Een specialist kan een mogelijke verdenking uitsluiten. Of anders, de bron van de oorzaak achterhalen. Tot die tijd is het goed mogelijk om uw dieren te beschermen met een toxinebinder. Deze binden schadelijke stoffen (ammonium, zwavel en A!atoxine B) die tijdens de vertering zijn ontstaan. Door afvoer van toxische stoffen wordt de kans op vergiftiging verkleind.

De toepassing en dosering per product wordt in de tabellen van de folder verduidelijkt

Bekijk hier de Mycotoxinebinders folder.