Webinar | 11 januari 16:00 | Is er wel een toekomst voor de biologische landbouw in Nederland?

Biokennisweek gaat volledig online en kent een spetterend webinarprogramma! Van 10 tot en met 13 januari worden er maar liefst meer dan 100 webinars gegeven.

Jan Feersma Hoekstra zal dinsdagmiddag met een prikkelende betoog ingaan op de vraag of er wel een toekomst is voor de biologische landbouw in Nederland.

“Toen ik na 11 jaar landbouwonderwijs in de praktijk begon dacht ik van wel”, vertelt Jan Feersma Hoekstra. “Door goed advies en met de juiste middelen konden we toch veel beter resultaat bereiken? De schaalvergroting ging door en ik zag de tegenstrijdigheden tussen economie en ecologie groeien. Dit is een van de redenen dat ik van de gewasbescherming en meststoffen ben overgestapt naar Agriton en Agro-Vital. Nog steeds actief ben ik in de land- en tuinbouw en de veehouderij. In mijn verhaal wil ik graag mijn ideeën delen wat wel een toekomst kan gaan bieden en hoe de Nederlandse land- en tuinbouw op een andere schaal zelfs weer een voorloper zou kunnen worden. Hiervoor zijn echter ingrijpende beslissingen nodig”.

Wil je hier graag bij aanwezig zijn?
Klik hier om je aan te melden voor de webinar op dinsdag 11 januari om 16 uur.
45. Bio logische toekomst voor de land- en tuinbouw?

Bekijk het programmaoverzicht voor alle webinars waar thema’s zoals klimaat, verdere verduurzaming, regelgeving en gezondheid ruimschoots aan de orde komen.